Koupit knihy

Martina Reľovská

slovenská


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Martina Reľovská, PhD.

Vzdelanie:
• 1993 - 1997 Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého , Prešov: Zdravotná sestra
• 1997 - 2000 Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice: ošetrovateľstvo (Bc.)
• 2000 - 2002 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin: ošetrovateľstvo (Mgr.)
• 2004 - 2005 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava: ošetrovateľstvo (PhDr.)
• 2003 - 2008 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava: ošetrovateľstvo (PhD.)

Prax:
• 2002 Učiteľka odborných predmetov Stredná zdravotnícka škola, Prešov
• 2002 - 2004 Odborný asistent na Katedre klinického a komunitného ošetrovateľstva Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove
• od 2007 Odborný asistent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove(zdroj životopisu: https://www.unipo.sk/public/media/30459/Profesiogram%20PhDr.%20Martina%20Re%C4%BEovsk%C3%A1,%20PhD..pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938