Martin Stluka

česká, 1975koupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

(nar. 1975) vystudoval bohemistiku a srovnávací slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje v Ústavu Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a spoluvytváří diachronní složku Českého národního korpusu; dále je zaměstnán v Ústavu pro jazyk český v oddělení vývoje jazyka, kde byl členem autorského týmu připravujícího staročeský slovník. Dnes se specializuje na zpřístupňování starších českých textů; spolupracoval např. na elektronické edici Rosova slovníku Thesaurus linguae Bohemicae a na knižní edici Hvězdářství krále Jana.

Zdroj životopisu: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz

Martin Stluka - knihy: