koupit knihy

Martin Harníček

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

* 27. 3. 1952, Praha
Prozaik

Pochází z divadelnické rodiny, jeho otec Miroslav Harníček byl tajemníkem Divadla ABC, matka herečkou zájezdového divadla. Po dokončení ZŠ nejprve pracoval jako pomocný zdravotník v Bohnicích, později studoval střední zdravotní školu. Maturoval v roce 1970. Zaměstnán byl jako nemocniční ošetřovatel v Praze. Byl signatářem Charty 77, roku 1983 emigroval do SRN. Žije v Haaru u Mnichova, kde pracoval nejdříve jako nemocniční ošetřovatel, posléze jako gerontopsychoterapeut.

V samizdatové edici Popelnice vydal prózy Strýček (1975), Sedmá rezervace (1982), Já, bratři, O Albínovi (vyšlo tiskem v Torontu 1981 ve společném svazku s novelou Maso) a Pozemek (1983).
Harníčkovy prózy jsou zpravidla – v duchu tvorby George Orwella – založeny na modelových absurdních situacích a na kontrastně vyhrocených charakterech představitelů totalitní moci a jejich svobodymyslných odpůrců. Tak je tomu i v drasticky vystupňovaném konfliktu siamských dvojčat v próze Já, bratři. První knižně vydaný svazek Maso obsahuje dvě antiutopické prózy líčící v šokujících situacích katastrofickou vizi světa, v němž vlivem přelidnění a totalitní společenské organizace pozbyly platnosti civilizační návyky a humanitní hodnoty a život se změnil v zoufalý boj o přežití.

Próza Sametový geroj, napsaná po téměř dvacetileté odmlce, se vzdaluje od groteskní poetiky předchozích prací, ale nikoli od jejich skeptického pohledu na lidskou morálku. Odehrává se v Čechách padesátých až osmdesátých let a vypráví životní příběh konfidenta státní bezpečnosti, který díky své přičinlivé ochotě donášet vystudoval vysokou školu, získal výhodné zaměstnání a životní zázemí, který ovšem zjišťuje, že s koncem socialismu jeho závazky vůči jeho „řídícím orgánům“ nekončí.
(zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.