Koupit knihy

Marta Harasimowicz

česká


Nahrávám...

Životopis

Absolvovala magisterské studium komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současností působí na Ústavu českých dějin FF UK, kde pracuje na disertaci o fenoménu narativity v muzejních prezentacích soudobých dějin ve střední Evropě a zemích bývalé Jugoslávie. V letech 2017 až 2019 se podílela na realizaci mezinárodního projektu Cultural Opposition - Understanding the Cultural Herritage of DIsent in the Former Socialist Countries, uskutečněného v rámci grantu Horizon 2020. Specializuje se na soudobé dějiny socialistických zemí (se zvláštním zřetelem k Československu, Polsku a Jugoslávii) a muzejní studia. Mezi její hlavní badatelské zájmy patří socialistické festivity, vztah ideologie a každodenního života a nostalgie jako způsob reflexe minulosti.(zdroj životopisu: Otisky sametové revoluce)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973