Koupit knihy

Marko Kapalla

slovenská, 1971


Nahrávám...

Životopis

V roku 1994 absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave - odbor biochémia. V roku 1996 napísal vedecko-filozofickú knihu Komplexnosť informácie, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v roku 1999. v roku 2001 získal titul RNDr. A v roku 2014 získal titul PhD. Od roku 1997 je členom Slovenskej spoločnosť pre klinickú biochémiu. Od roku 1998 pracuje v oblasti klinickej laboratórnej diagnostiky. Od roku 2007 je generálnym riaditeľom spoločnosti Negentropic Systems, Ltd., ktorá rozvíja progresívne laboratórne informačné systémy. Jeho odborné záujmy sú zamerané hlavne na: klinickú laboratórnu diagnostiku, vitamíny, výživu, inovácie v odbore zdravotníctvo, faktory ovplyvňujúce zdravie, analýza klinických údajov a vývoj klinických informačných systémov a najnovšie informačné technológie.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.