Marie Bahenská životopis

česká, 1970

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Marie Bahenská vystudovala historii a český jazyk na FFUK, kde pokračovala v doktorském studiu historie. Zaměřuje se na české dějiny 19. století, především na vývoj ženského hnutí v českých zemích s přihlédnutím k evropskému kontextu a také na postavení žen ve vědě v 19. a 20. století. Pracovala například na výzkumném projektu "České feministické myšlení 19. a 20. století" (GAČR 2009-2011). Od roku 2006 vyučovala české dějiny 1848-1918 na FF UHK, v akademickém roce 2010/2011 vedla na Ústavu českých dějin FF UK specializační přednášky na téma Žena v 19. století - studium a profese. V současné době působí na Masarykově ústavu a Archivu AVČR v oddělení osobních a institucionálních fondů od roku 1952 (zdroj životopisu: www.mua.cas.cz)

Ocenění