Koupit knihy

Mariana Čechová

slovenská, 1980


Nahrávám...

Životopis

Pôsobí ako vedecko-pedagogická pracovníčka Oddelenia semiotických štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Podnietila rozvoj tzv. arcitextuálnej tematológie ako oblasti literárnovedného/umenovedného výskumu, ktorá sa zameriava na postihnutie základných príbehových vzorcov v kultúrotvorných prapríbehoch (čarovné rozprávky, mýty, legendy, ustanovujúce náboženské texty). Zaujímajú ju v tom najmä hodnotové postoje a životné stratégie (predstavy o svete a o zmysluplnom pobyte v ňom), ktoré sú v skúmaných prapríbehoch hĺbkovo obsiahnuté.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.