Marcel Drlík

česká, 1971

Nahrávám...

Životopis

MUDr. Marcel Drlík se narodil 10. 2. 1971 v Praze. Po studiích medicíny pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem a později také na klinice kardiochirurgie v pražském IKEMU. Absolvoval odbornou stáž ve Francii a dnes je lékařem Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice.

V roce 2000 působil Marcel Drlík v rámci humanitární mise ve Středoafrické republice, kam se ještě několikrát na kratší dobu vrátil.

V roce 2006 byl jedním z šesti zakladatelů obecně prospěšné společnosti Siriri, která partnersky spolupracuje s misií bosých karmelitánů ve Středoafrické republice a mimo jiné pomáhá zajišťovat zdravotní péči a školní výuku v regionu a podílí se na řadě dalších projektů.


Marcel Drlík je od r. 2007 členem Komise pro zahraniční rozvojovou spolupráci při ministerstvu zahraničí ČR a je autorem knihy Český lékař v srdci Afriky, která shrnuje zkušenosti s jeho lékařským působením ve Středoafrické republice.

Zdroj životopisu: www.rozhlas.cz

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
George Gamow

1904 - 1968