Koupit knihy

Lýdia Grešáková

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Sociologička, ktorú trvalo zaujíma medziodborová spolupráca a odvetvie urbánnej sociológie. Venuje sa otázke akým spôsobom a prečo ľudia do utvárania mesta, mestského plánovania a architektúry prispievajú, a naopak. Sleduje súčasné dianie v oblasti „ozeleňovania“ miest, či prácu so susedskými komunitami. Jej záujem leží i v autenticite a performativite. Okrem Brna, kde momentálne pôsobí, žila v Košiciach a v Berlíne, kde pracovala pre ZK/U Berlin – Centrum pre umenie a urbanistiku. Je divadelníčka, občianska aktivistka a fotografuje na kinofilm.(zdroj životopisu: https://kolektivimaginace.cz/cs/clenove/lydia-gresakova)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.