Lukáš Linek

česká, 1976 statistiky

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Lukáš Linek je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR. Zároveň přednáší politickou sociologii na FSV UK v Praze. Věnuje se výzkumu volebního chování, politických postojů a stranictví.
Mezi hlavní témata jeho výzkumu patří v obecně rovině politické jednání a politické postoje. Konkrétně se zabývá studiem volební účasti a volbou strany, postoji k politickým institucím a režimu, stranictvím a vztahem uvedených témat k teorii demokracie.
V roce 2010 publikoval monografii Zrazení snu?, v níž analyzoval změny v postojích českých občanů k politice, politickému režimu a jeho institucím. Publikoval v řadě odborných časopisů.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905