Ludmila Rakušanová

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

Studovala na Filosofické fakultě UK Praha, obor bohemistika, jihoslovanské jazyky a
estetika. V době studia, v roce 1968, emigrovala nejprve do Paříže, potom do SRN, kde od roku 1970 pokračovala ve studiu na universitě v Mnichově. Zde od roku 1978 působila jako redaktorka rádia Svobodná Evropa. Od poloviny 70.let pracovala jako překladatelka z češtiny do němčiny pro různé agentury a exilová periodika.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994
Johanna Lindsey

1952 - 2019