Koupit knihy

Luděk Rychetník

česká, 1933


Nahrávám...

Životopis

Ing. LUDĚK RYCHETNÍK, CSc. (* 1933 v Praze) vyrostl v Českých Budějovicích. Maturoval na reálném gymnasiu, vystu¬doval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomické statistiky, a pak na VŠE učil na katedře statistiky a matematického programování. V šedesátých letech strávil akademický rok na Univerzitě v Oslu. Po návratu se zúčastnil diskusí o ekonomické reformě. V září 1968 emigroval s rodinou do Švýcarska a od ledna 1969 se usadili v Oxfordu ve Velké Británii. Pracoval na ekonometrickém výzkumu na St. Antony’s College, pak učil na oxfordské Brookesově univerzitě a od roku 1973 na univerzitě v Readingu na katedře socio¬logie a Centru evropsko-asijských studií, kde je dodnes přidruženým členem. Po ¬dobu emigrace sledoval vývoj hospodářství v ČSSR a publikoval studie o něm. Od roku 1990 pravidelně navštěvoval Československo a po odchodu do důchodu z Readingu pravidelně střídá pobyt v Oxfordu s pobytem v Praze. Publikoval v anglických a českých periodikách a přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a ve společenských organizacích. Vydávaná kniha je jeho první a zrcadlí část jeho zájmů. Dalšími jsou opera, malířské výstavy v Praze, národní galerie v Londýně a turistika v létě i zimě.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996