Lubor Pok

slovenská, 1931

Nahrávám...

Životopis

nar. 13.7.1931 v Bratislavě, absolvent právnické fakulty UK v Praze a posluchač asyriologie na filozofii. Jako dlouholetý pracovník rozhlasu a později redaktor televize je autorem řady vědeckopopulárních pořadů zaměřených především k otázkám historie, archeologie, astronomie a dějin náboženství. Časopisecky se zabýval teorií rozhlasu, televize a divadel pro mládež s obzvláštním zřetelem k jejich vzdělávací a výchovné funkci. V roce 1979 vydal přehlednou práci Jak člověk stvořil bohy, určenou hlavně mládeži. V současné době připravuje rozměrnou prózu z historie konkvisty a sérii vědeckofantastických povídek.

Zdroj životopisu: http://www.legie.info

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905