Koupit knihy

Lorenzo Valla

Laurentius Valla pseudonym

italská, 1407 - 1457


Nahrávám...

Životopis

Bol taliansky filozof, humanista a historik. Jeho význam spočíva predovšetkým v zhromažďovaní prameňov a ich kritickom hodnotení, a to najmä prameňov antických, dovtedy nekriticky prijímaných. Jeho najvýznamnejším počinom v tomto smere bolo odhalenie Konštantinovej donácie, 1440.

Zaujímal kritický postoj aj voči scholastike a kresťanským dogmám. Valla bol vynikajúcim filológom a prekladal diela starovekých gréckych historikov do latinčiny.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996