Libor Martinek

česká, 1965 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (* 15.1.1965, Krnov) je český vysokoškolský pedagog, bohemista a překladatel.
Vyrůstal v Bruntále. V roce 1989 vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor čeština – hudební výchova, Poté učil na Střední pedagogické škole v Krnově. Od roku 1993 byl odborným asistentem, od roku 2010 je docentem české literatury na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, kde v roce 2011 založil Kabinet literárněvědné komparatistiky. V roce 2012 byl jmenován mimořádným profesorem Vratislavské univerzity (Uniwersytet Wrocławski, Polsko), kde přednáší dějiny české literatury na Ústavu slovanské filologie. Doktorát z dějin české literatury obhájil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2000, doktorát z dějin polské literatury v roce 2005 tamtéž. Habilitoval v roce 2010 rovněž na Filosofické fakultě Masarykovy university.
Je členem Obce spisovatelů ČR, Obce překladatelů ČR, Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Těšínsko-záolžského kola Hornoslezského literárního sdružení s centrem v Katovicích. Od r. 2001 žije v Opavě.

Tématy Martinkova literárněvědného a literárněhistorického zájmu jsou poválečná česká literatura, česká, německá a polská literatura ve Slezsku od středověku po současnost, literární teorie (se zvláštním zřetelem k polské literární teorii), komparatistika, regionalistika. Kromě historie české literatury se zabývá i česko-polskými literárními vztahy v minulosti a současnosti.

Přednášel na několika univerzitách a vysokých školách v České republice, Polsku (Varšava, Poznaň, Katovice, Gdaňsk, Štětín, Vratislav, Lublin, Kielce, Čenstochová), přednášel pro studenty, odbornou i laickou veřejnost v České republice, Slovensku, Polsku, Německu a v Litvě. Do r. 2011 byl členem redakční rady časopisu Psí víno (Praha).

Obdržel několik ocenění za rozvoj česko-polských literárních a kulturních kontaktů:
1997 Cena za překlady a popularizaci polské poezie v zahraničí, udělená Svazem polských spisovatelů ve Varšavě,
2003 I. cena za překlady polské poezie v rámci XXVI Mezinárodního básnického listopadu v Poznani, udělená maršálkem Poznaňského vojvodství,
2004 Cena polského výboru UNESCO, Ministra kultury Polské republiky a prezidenta hlavního města Varšavy za překlady polské poezie,
2004 Statutární město Opava za rozvoj česko-polských literárních aktivit,
2010 Medaile Evropského kruhu Franze Kafky, Praha,
2010 Cena Władysława Broniewského a diplom Ministra kultury a národního dědictví Polské republiky v kategorii zahraniční tvůrce – vědec, Varšava,
2016 Cena rektora Vratislavské univerzity za dosažené vědecké výsledky v r. 2015,
2017 Cena rektora Vratislavské univerzity za dosažené vědecké výsledky v r. 2016,
2018 Plaketa Marie Konopnické udělená Muzeem Marie Konopnické v Żarnowci (Polsko) za propagaci díla této polské autorky v ČR.

Získal ocenění v mezinárodních básnických soutěžích v České republice a v Polsku.

Zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libor_Martinek

Populární autoři:

Eduard Petiška

1924 - 1987