Koupit knihy

Libor Benda

česká


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Libor Benda, Ph.D. vystudoval obory Humanistika a Teorie a filozofie komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci doktorského studia tamtéž následně zaměřil svoji pozornost na sociální studia vědy, kterým se věnuje dodnes. Ve své dizertační práci na téma „Racionální a sociální: filozofie a sociologie ve sporu o povahu vědy“, kterou obhájil v roce 2015, analyzoval vzájemný vztah mezi filozofickým a sociologickým přístupem ke zkoumání vědy. Na pomezí těchto dvou přístupů se nacházejí i tematické oblasti, jimiž se zabývá ve své současné badatelské činnosti. Těmi jsou zejména sociální a temporální dimenze vědy, participace laické veřejnosti na odborném rozhodování, sociální funkce vědy, epistemická role času ve vědecké praxi a odbornost. Vedle katedry filozofie FF ZČU, kde pracuje jako odborný asistent, působí zároveň i na Akademii věd České republiky. Ve volném čase se věnuje sportu, četbě a kultuře.(zdroj životopisu: https://hsvv.zcu.cz/mgr-libor-benda-ph-d-filozof-vedy/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.