Lewis Trondheim

francouzská, 1964

Nahrávám...

Životopis

Lewis Trondheim se narodil roku 1964. Po klidném dětství, prožitém ve Fontainebleau (…všechny mé vzpomínky z tohoto období sestávají ze dnů, které plynou a plynou a nic se neděje. Patetické dětství a jinošství, a to v nejhlubším významu toho slova: absolutní nicota...), a po absolvování školy shledává sám sebe nezralým (…dlouho jsem byl pouhou zeleninou. A zelenina není moc dobrý student. Neustále jsem si lámal hlavu nad tím, co si mám se sebou počít. Rok před závěrečnou zkouškou jsem se rozhodl přejít na techniku po vzoru svého bratrance. Studoval jsem matematiku a mechaniku. Vedl jsem si tak špatně, že mi raději doporučili filosofii a literaturu. Diplom z filozofie jsem tak získal po určité době strávené u obráběcího stroje v montérkách…).


V Německu absolvuje jednoletou vojenskou službu. Potom, v letech 1986–1989, navštěvuje kursy reklamy. Na komiksovém semináři v Cerisy potkává v roce 1987 Jeana-Christopha Menu a objevuje, že komiks je dokonalé experimentální médium.


O rok později vytvoří svůj první komiks, ACCI H3319, ve kterém hledá vlastní styl.


V roce 1989 začíná spolu s Menuem, Stanislasem, Mattem Konturem, Killofferem a Davidem B. pracovat na „jednočíselném periodiku“ Labo (Futuropolis), a v roce 1990 spolu zakládají L’Association.


Hlavním cílem tohoto neziskového společenství, představujícího nezávislou vydavatelskou formaci, je „dobrat se podstaty jedinečné a inovativní komiksové knihy za použití jakéhokoli reprodukčního média nebo jakýmkoli jiným způsobem (výstava, diskuse atd.). L’Association chce být místem idejí a konceptů, které počítají a pracují s devátým uměním, a to i za použití jiných umění s libovolným pořadovým číslem.“


V lednu 1994 je Lewis odměněn na Mezinárodním komiksovém festivalu v Angouleme cenou za knihu Slaloms, připravenou v L’Association. Dochází také k důležitému obratu v jeho osobním i pracovním životě: stává se otcem, podepisuje smlouvu s významným nakladatelstvím Dargaud a stěhuje se z Paříže na jih Francie. Od té doby publikuje další a další knihy, jejichž je buďto jediným autorem, nebo na nich spolupracuje s přáteli (Joann Sfar, Larcenet, Frank Le Gall…), a pracuje také na mnoha jiných projektech, například animacích nebo videohrách.

Zdroj životopisu: comicsdb.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882