Koupit knihy

Ladislav Šikola

česká, 1924


Nahrávám...

Životopis

Pochází z rodiny založené hned na počátku první republiky, v jejímž duchu rodiče vychovali svoje děti a zajistili jim vzdělání. Rodina tak žila v souladu s prvorepublikovými morálními zásadami, včetně výchovy, přístupu k práci i oddanosti ideálům zakladatelů nově vzniklého státu.
Ladislav Šikola vystudoval sklářskou průmyslovou školu v Železném Brodě a za druhé světové války byl totálně nasazen v Říši, tedy mimo protektorát Čechy a Morava. Po skončení války vykonal dvouletou vojenskou službu a pracoval ve sklářském průmyslu, avšak brzy se začal věnovat školní výuce jako učitel sklářských a výtvarných předmětů.
Měl velmi široké zájmy sportovní i umělecké. Co se týče sportu, byl od dětství aktivním členem Sokola, kde v dospělosti působil i jako cvičitel. Jako cvičenec se vedle všech sokolských sletů účastnil i pozdějších spartakiád.
Díky svému vynikajícímu hudebnímu nadání a znalostem byl přes 30 let platným členem pěveckého sboru Janáček v Jablonci nad Nisou, s nímž absolvoval dokonce ještě ve svých skoro osmdesáti letech věku šňůru koncertů po USA.

Výtvarné nadání realizoval jako malíř (uskutečnil výstavu akvarelů) i jako vášnivý fotograf a svoje snímky otiskoval v několika časopisech a novinách, s nimiž zároveň spolupracoval jako dopisovatel. Podílel se také na knize o Jablonci nad Nisou.

S manželkou Marií vychovali dva syny a dceru, jimž poskytli vysokoškolské vzdělání. Všechny děti se vydaly ve stopách rodičů, ať již jde o učitelské povolání, nebo o sklářský průmysl.(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015