Ladislav Nebeský

česká, 1937

Nahrávám...

Životopis

Ladislav Nebeský (1937) je vystudovaný matematik, ale od roku 1962 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dnes je docentem na Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky, zabývá se především matematickými modely v lingvistice a věnuje se také teorii grafů. Od první poloviny šedesátých let patří k básnickým experimentátorům, blízko měl zejména k Josefu Hiršalovi, Jiřímu Kolářovi či Jiřímu Valochovi. Na konci šedesátých let připravoval k vydání výbor Ze zázubí, ale ten už nevyšel. Knižně se jeho tvorba objevila až v antologii české experimentální poezie Vrh kostek v roce 1993 a v roce 1996 vyšel svazek Osm binárních básní. V roce 2005 Nebeského představil literární obtýdeník Tvar ve své tehdejší edici Tvary hned ve třech po sobě následujících číslech studií Roberta Ibrahima a výběrem z tvorby. Sbírka Bílá místa zahrnuje „texty“ posledních tří let. Uvozovky jsou na místě, protože většinou se setkáváme s řadami abecedně uspořádaných písmen, které jsou v jednom místě přerušeny. Na takové přerušení je možné hledět jako na místo obsazené neviditelným písmenem, a to takovým, na které tato řada ukazuje. Když si tento pohled osvojíme, můžeme na řádcích (nebo jinde ve sloupcích) přečíst slova skládající se z neviditelných písmen.

Zdroj životopisu: http://www.czlit.cz/main.php?pageid=65&production_id=570

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968