Knud Andersen

dánská, 1890 - 1980 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Narozen 11.září 1890 v Jutsku.Autor téměř 50 knih, z toho přes 20 románů, v nichž realisticky vylíčil těžký život námořníků, který poznal z vlastní mnohaleté zkušenosti. Začal jako palubní pomocník na školní lodi, která tragicky ztroskotala, přičemž 22 jeho kamarádů utonulo. Pak se dostal k dlouhé zámořské plavbě 7 let strávil na palubách lodí. Jako jednadvacetiletý chtěl složit kormidelnickou a lodnickou zkoušku, ale nesložil, protože byl barvoslepý. Pracoval tedy 16 let na pevnině. Roku 1929 opustil kancelářskou práci a za všechny úspory koupil starý rybářský kutr, jemuž dal jméno Monsun. Na něm postupně absolvoval několik dlouhých plaveb, včetně plavby kolem světa. V přestávkách mezi nimi přednášel a psal o svých zážitcích. Pak začal pracovat jako přednosta přístavu ve Vedbaeku. Za německé okupace Dánska se aktivně podílel na tajných a velmi nebezpečných nočních přepravách uprchlíků přes průliv do Švédska.
Zemřel 1.června 1980.

Zdroj životopisu: Ve spárech oceánu, Praha 1982

Populární autoři: