Koupit knihy

Karol Steklý

slovenská, 1921 - 2022


Nahrávám...

Životopis

Karol Steklý sa narodil 27. apríla 1921 v Trenčíne. Otec, pôvodom Čech, bol talianskym legionárom, matka bola v domácnosti. Po vzniku Slovenského štátu prijal slovenské štátne občianstvo (po otcovi mal pôvodne české), inak by musel opustiť Slovensko. V roku 1942 narukoval do armády. Najprv pôsobil v Novom Meste nad Váhom ako ženista. V auguste 1943 Karola odvelili do Bieloruska na východný front ako člena 2. pešej divízie. Koncom novembra 1943 Karolovu jednotku už pod názvom Technická brigáda odvelili do Talianska. V Taliansku jeho jednotka robila zabezpečovacie a opevňovacie práce. Počas pôsobenia slovenských jednotiek v Taliansku prešlo približne 220 vojakov k partizánom. Karol však naďalej pôsobil ako vojak Slovenskej armády. Vojna v Taliansku skončila koncom apríla 1945. Počet padlých Slovákov (vrátane partizánov) na talianskom fronte dosiahol 127 mužov. Po skončení vojny pracoval v Severočeských povrchových hnedouhoľných baniach na Mostecku, neskôr až do dôchodku v ZŤS v Dubnici nad Váhom. Počas pôsobenia v 2. svetovej vojne sa naučil po rusky a po taliansky, čo celoživotne aktívne využíval v práci aj v súkromí. Tlmočil talianskym delegáciám a pôsobil na montážach v Sovietskom zväze. Ako vojak sa veľmi zaujímal o vojenskú techniku, najmä o lietadlá. Od roku 1990 sa zaoberal myšlienkou na zostrojenie repliky lietadla Caproni Ca 33, na ktorom v roku 1919 havaroval M. R. Štefánik. Stavba repliky trvala od roku 1994 do 2003. Lietadlo je vystavené vo vstupnej hale letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Je zakladajúcim členom Spoločnosti M. R. Štefánika a členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.(zdroj životopisu: https://www.pametnaroda.cz/sk/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968