Karel Jan Čapek

česká, 1962 - 1997

Nahrávám...

Životopis

Karel Jan Čapek (1962-1997) se narodil v Ostravě-Vítkovicích, řadu let ale strávil mj. v Opavě a v Liberci, dokud se počátkem 90. let nepřestěhoval do Prahy, kde také tragicky ukončil svůj život.

Mnohokrát se pokusil o vysokoškolské studium – v Olomouci, v Ostravě, v Ústí nad Labem, naposledy na FF UK v Praze – a prošel též mnoha dělnickými zaměstnáními.

Do literatury vstupoval zároveň se svým mladším bratrem Michalem Čapkem. Spolupracoval s časopisy Host, Kavárna AFFA, Obratník, pokusil se vydávat i vlastní literární revui ORD. Jeho básnické sbírky Menuet s krejčovskou pannou (1993) a Karel je nemocný a předčítá (1997), které vydal v brněnském nakladatelství Host, vyvolaly velké kritické rozepře, rozhodně ale patří k nejvýraznějším dílům českého básnictví 90. let. Čapek byl proto zařazen např. i do reprezentativní antologie české poezie, která v roce 2002 vyšla ve francouzském nakladatelství Gallimard. V současnosti se připravuje k tisku prozaický text O Smrti, Nocích a Loutkách (1995-97).

Zdroj životopisu: http://www.vilik.cz/artefaktum/projekty/kal/zapisniky/poezie

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973