Karel Havlík

česká, 1937

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Mgr. Karel Havlík se vyučil leteckým mechanikem, vystudoval strojní průmyslovku a dva obory publicistiku a pedagogickou psychologii na FSV UK Praha. Pracoval jako publicista a zástupce šéfredaktora v krajském deníku západních Čech. Zabýval se sociologií a psychologií hromadných sdělovacích prostředků. Studoval projektivní psychologické metody a rozvinul jejich aplikaci v dopravní psaychlogii. Byl dětským psychlogem V Krajské pedagogicko-psychologické poradně v Plzni, klinickým psychlogem v psychiatrické ambulanci a psychlogem práce na Klinice pracovního lékařství v Plzni. Bezmála čtyřicet let je dopravním psychlogem u ČSAD v Plzni a v Centru psychlogie práce pro jihozápadní Čechy. Vyšetřil přes 20 tisíc především profesionálních řidičů zejména exponovaných doprav a zpracoval řadu soudně znaleckých expertíz nehodových událostí. Napsal odborné publikace pro dopravní psychology, personalisty a řidiče například Rorschachovské minipraktikum (1975/ 2009) Dia Zullinger test v psychologii práce ( 1977/2010), Lüscherův barvový subtest v dopravní psychologii (1977/2011), Jak komunikovat s medii a vyznat se v novinářské duši (2002), Psychologie ve službách personalistů (2003) a odborně populární knihy z dopravní psychologie Psychologie pro řidiče (2005) a Osudová střetnutí (2010).

Zdroj životopisu: Kniha Psychologie v řidičské praxi, Karel Havlík, 2011

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
George Gamow

1904 - 1968