Koupit knihy

Karel František Průcha

česká, 1818 - 1883


Nahrávám...

Životopis

Jeho biskupská Milost Msgre. ThDr. Karel Průcha byl český katolický kněz, v letech 1871–1883 světící biskup arcidiecéze pražské, titulární biskup joppenský. Na sklonku života byl jmenován biskupem českobudějovickým, ale jeho zdravotní stav mu neumožnil převzít úřad.

Narodil se v Nových Hradech, v rodině justiciára (vrchnostenského úředníka) Františka Průchy a jeho manželky Aloisie, ale od mládí žil v Praze. Po vystudování teologie působil v církevním školství jako spirituál a později jako ředitel arcibiskupského semináře. Od roku 1871 pomocným biskupem pražským. Opakovaně byl kandidátem na obsazení různých biskupských stolců v Českých zemích, nicméně tyto návrhy narážely na silný odpor pro jeho český původ a navíc on sám o tyto úřady nestál a několikráte s poukazem na svůj zdravotní stav (sílící sklony k depresím) vyjádřil, že se na ně necítí. 21. května 1883 byl přesto císařem jmenován biskupem v Českých Budějovicích. V té době již těžce psychicky nemocný biskup Průcha diecézi pro nemoc ani nepřevzal a už 22. července požádal o uvolnění z úřadu, k čemuž císař neochotně svolil (Průcha se tedy fakticky českobudějovickým biskupem nikdy nestal). Zanedlouho poté spáchal Průcha v záchvatu šílenství sebevraždu skokem z okna arcibiskupského paláce v Praze. Pohřben je v kněžské hrobce na Olšanských hřbitovech v Praze.(zdroj životopisu: https://cs.m.wikipedia.org/wik...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.