Karel Červinka

Václav Štika pseudonym

česká, 1872 - 1949

Nahrávám...

Životopis

Narodil se v Albrechtické myslivně u Týniště dne 19. května 1872. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, pak práva na univerzitě ve Štýrském Hradci a v Praze. Oddav se povolání soudcovskému pobyl nějaký čas ve Veselí n. Lužnicí, pak v Broumově a Král. Městci; od roku 1907 byl okresním soudcem v Karlíně u Prahy.
Rodiště jeho i povolání vtiskly zjevný ráz jeho tvorbě.
Svou literární tvorbu počal především jako básník, jenž dovede neobyčejně citlivě chápati náladu krajiny, a který pro nejnepatrnější nuance nalezne vždy podivuhodně výstižný výraz. Ať popisuje pole, les nebo vesnici, vždy projevuje se jako jemný lyrik, jenž postřehuje vždy nové a nové prvky krajinné, jimiž básně jeho nabývají osobité originality.
Avšak hlavní význam Červinkův jest v jeho vážných prózách, do nichž vnáší všecky své přednosti lyrického básníka; k nim však přidružuje svoji bystrou schopnost psychologa, jenž měl příležitost na venkově i v soudní síni poznati typické zjevy lidské společnosti.
Zvláštní místo zaujímá jeho humoristika. Červinka dovede pro své humoristické práce vyhledávati nejen situačně komické děje, ale i rázovité figurky, jež kreslí jakoby úhlem a podtrhuje výrazně směšné stránky jich povahy. Autor stojí vždy nad svými postavami, neposmívá se jim,ale prostě zaznamenává, co charakteristického na nich shledal. I zde soudní praxe a znalost venkova podaly mu hojně látky.

Zdroj životopisu: uživatel mstipe