Koupit knihy

Juraj Lexmann

slovenská, 1941


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský muzikológ, skladateľ, autor a režisér hudobných dokumentárnych filmov a televíznych diel.

Roku 1958 Juraj Lexmann nastúpil ako robotník do organárskej výroby v Krnove (Továrna na varhany Rieger-Kloss), odkiaľ ho poslali doplniť si odborné technické vzdelanie do Kraslíc na priemyslovku (Průmyslová škola výroby hudebních nástrojů). V Krnove potom Juraj Lexmann pracoval ako normovač v začínajúcej výrobe elektrických gitár a ako organár pri stavbe organov. Popri zamestnaní študoval hudobnú kompozíciu na Konzervatóriu v Ostrave u Miroslava Klegu.

Od roku 1964 Juraj Lexmann pracoval v Spravodajskom filme Bratislava ako strihač s povinnosťou hudobného ozvučovania filmov. Popritom externe vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského hudobnú vedu. V 70. rokoch Juraj Lexmann absolvoval internú ašpirantúru v Slovenskej akadémii vied (1981: CSc.) a potom pracoval ako umelec vo voľnom povolaní, tvoril filmovú hudbu, prípadne nakrúcal filmy a televízne dokumenty o hudbe. Od roku 1976 prednášal na Vysokej škole múzických umení hudobnú a zvukovú dramaturgiu filmovej a televíznej tvorby.

Po páde totalitného režimu roku 1989 získal Juraj Lexmann zamestnanie v obnovenom Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1997 až 2009 bol jeho riaditeľom. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na otázky hudobnej kultúry masmediálnej spoločnosti. Na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU vybudoval Katedru zvukovej skladby na výchovu zvukových majstrov a doplnil si kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej tvorby (2000: ArtD.). Je členom International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

Ako strihač a hudobný dramaturg spolupracoval Juraj Lexmann na tvorbe cca 1400 filmov, vytvoril hudbu k cca 120 filmom zväčša dokumentárnym alebo animovaným, publikoval 17 monografií a ich prepracovaných vydaní. Je zostavovateľom kníh Liturgického spevníka pre Katolícku cirkev na Slovensku.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.