Koupit knihy

Julius Kugy

německá, 1858 - 1944


Nahrávám...

Životopis

Autor knihy, vydané v češtině v r. 1943, se narodil roku 1858 v Terstu. Od 1868 do 1876 studoval na německém gymnasiu v Terstu a pak odešel na wienskou universitu, kde byl promován na doktora práv roku 1882. Již roku 1883 mu zemřel otec a Kugy se po něm ujal vedení obchodního domu v Terstu.

Kugyho život se dělil mezi neúmornou práci všedního dne a putování po výšinách o nedělích, svátcích a o prázdninách. Od mládí až do stáří, od \"horské vesny\" až po návrat domů. Ještě jednu velkou lásku měl Kugy - hudbu. Ta mu zbarvovala život i ve dnech všední lopoty a hudbou se přenášely hlasy velehor až do jeho domova k vlnám Jadranu.

I v pokročilém věku zůstal duchem stále týž mladý horolezec, jenž se před dávnými lety vypravil do triglavských srázů hledat báječný kvítek Scabiosy Trenty. Duchem byl stále mlád. A proto jej obklopovali mladí horolezci. Do Terstu i do Ovčjevsi (Valbruna) za ním jezdívali vyprávět o svých nových výstupech, ukazovat obrázky z výšin, již mu nepřístupných, a naslouchat jeho zkušeným radám. Julius Kugy zemřel v Terstu 5. února 1944.

V roce 1924 napsal v předmluvě své knihy: \"Hory mne ještě volají. Slyším jejich hlas, když bdím, slyším jejich hlas i za snů plných touhy.\" ....\"Vždy mne trochu mrzel výraz \"horský sport\". Nevyhledávejme horu jako lezecké nářadí, hledejme její duši!\"

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Charles Darwin

1809 - 1882