Koupit knihy

Julien Offray de la Mettrie

francouzská, 1709 - 1751


Nahrávám...

Životopis

Julien Offray de La Mettrie (23. listopadu 1709 Saint-Malo – 11. listopadu 1751 Postupim) byl francouzský lékař a filosof.

Vystupoval jako radikální ateista a byl proto vyhnán jak ze své francouzské domoviny, tak z nizozemského exilu. Nakonec ho k sobě povolal pruský král Fridrich II. Veliký (Voltaire žertovně podotýkal, že jako „dvorního ateistu“). Jakožto filosof byl představitel osvícenského materialismu. Vycházel z Descarta a z Lockova senzualismu. Oproti Descartovi ovšem myslí, že jsoucno je pouze jedna podstata (hmota). Tato hmota se vždy projevuje v pohybu a různých formách (tedy není mrtvá, jak ji chápali předchozí mechanisté). Myšlení u člověka není projevem ducha, či duše, ale je to pouze jedna z funkcí těla. Zároveň neexistuje bůh jako princip pohybu, protože hmota si tento princip nese sama o sobě. Naopak hypotéza boha brzdí rozvoj vědeckého poznání. V etice odmítá pocit viny apod. jako zbytečné sebetrýznění, z pocitů doporučuje nebránit se jenom štěstí.

Jeho nejdůležitější díla jsou L’homme machine (\"Člověk stroj\"), Discours sur le bonheur (\"Rozprava o štěstí\"), Anti-Sénèque (\"Anti-Seneka\"), které napsal v roce 1748.(zdroj životopisu: wikipedia.org)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905