Jozef Repko

slovenská, 1940 - 2014

Nahrávám...

Životopis

12. október 1940, Trenčín; je slovenský prozaik a dramatik.
Narodil sa v rodine vojaka z povolania a vzdelanie získaval v Trenčíne, neskôr študoval v Bratislave na Vyššej osvetovej škole. V rokoch 1961 - 1962 pracoval ako učiteľ v Trenčianskej Turnej, v rokoch 1963 - 1965 pracoval v osvetovom dome v Trenčíne, v rokoch 1966 - 1967 v závodnom klube v Hornom Srní, v rokoch 1969 - 1973 bol zástupca riaditeľa Domu kultúry v Trenčíne. Od roku 1973 žije v Senici a venuje sa profesionálne literárnej tvorbe.
Literárnu tvorbu začal publikovaním básní v roku 1959 v časopise Mladá tvorba. Od roku 1969 sa začal pravidelne venovať tvorbe rozhlasových hier a dramatizáciám próz pre rozhlas (Archibald Joseph Cronin, Ladislav Nádaši-Jégé a i.). V rozhlasovej tvorbe sa venoval viacerým témam - sociálnej problematike predmníchovskej republiky, protifašistickým odbojom, dávnej histórii nášho národa, ale najviac priestoru venoval problematike zo života súčasných detí a mládeže. V prozaickej tvorbe sa - podobne ako pri tvorbe rozhlasových hier - venoval najmä dielam pre deti a mládež. Svoje diela publikoval v detských časopisoch Ohník a Slniečko, v roku 1973 debutoval románom pre mládež s tematikou protifašistického odboja Milión krokov domov.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996