Koupit knihy

Józef Nikodem Kłosowski

polská, 1904 - 1959


Nahrávám...

Životopis

Józef Kłosowski sa narodil 26. marca 1904 v remeselníckej rodine. Ako sedemnásťročný sa stal členom Únie vidieckych mladých ľudí „Wici“. Po ukončení strednej školy študoval poľštinu, dejiny umenia a maliarstvo na varšavskej univerzite. Po ukončení štúdia sa vrátil do Krasnystawu, kde pracoval ako učiteľ, najskôr na základnej škole, potom na poľnohospodárskej škole. V roku 1931 vstúpil do poľskej roľníckej politickej strany SL.

Bol spisovateľom, novinárom, básnikom, pedagógom, aktivistom roľníckeho hnutia, organizátorom kultúrneho života v Lubline a iniciátorom Regionálneho múzea v Krasnystawe. Objavil a podporoval básnika Stanisława Bojarczuka. Usporiadal ľudové divadlo, s ktorým absolvoval turné po dedinách a osadách regiónu Lublin.

Kłosowski bol aj organizátorom literárneho života. Na autorské večery pozýval slávnych lublinských spisovateľov (vrátane Józefa Czechowicza). Pred vojnou vydával vlastný časopis „Wieś Krasnystawska“, v ktorom publikoval články o kultúre miestneho prostredia. Po vypuknutí druhej svetovej vojny bol učiteľom tajnej školy. Založil lublinský týždenník „Zdrój“, ktorý sa venuje podpore kultúry a tvorivosti.

Koncom päťdesiatych rokov dostal srdcové ochorenie. Zomrel 26. novembra 1959. Pochovali ho na cintoríne v Krasnystaw.(zdroj životopisu: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Nikodem_K%C5%82osowski)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.