Jozef Hlavatý životopis

J. H. Šaľan · pseudonym

slovenská, 1898 - 1966

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Pedagóg, hudobník, organizátor skautingu.
Po štúdiách teológie ho r.1922 vysvätili za kňaza. V Ríme na Istituto di Musica Sacra študoval hudobnú vedu. Pôsobil v Bratislave, v Trnave a vo Veľkých Šúrovciach neďaleko Serede (od r. 1930). Potom bol riaditeľom ústavu Notre Dame v Bratislave, kde vyučoval náboženstvo, tak ako aj na bratislavskom štátnom reálnom gymnáziu. Od r. 1934 bol administrátorom Kostola sv. Alžbety v Bratislave, známeho ako Modrý kostolík, a ústredným inšpektorom pre vyučovanie náboženstva v ľudových školách (od r. 1938). Gregoriánsky chorál a estetiku prednášal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, neskôr i na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave, z ktorej sa časom vytvorilo konzervatórium.
Bol veľkým aktivistom Slovenského katolíckeho skautingu, stal sa jeho náčelníkom a krajinským veliteľom. Vytvoril hymnu slovenských katolíckych skautov „Hor sa, skauti“.Prispieval do časopisu Skaut, ktorý sám redigoval. Neskôr bol duchovným vodcom Hlinkovej mládeže. Vydal aj spevník Takto si my spievame (1940).
Pôsobil ako hudobný kritik a esejista; sledoval hudobný život a prispieval do novín Slovák najmä recenziami operných predstavení v bratislavskom Národnom divadle. Prednášal i v rozhlase. (zdroj životopisu: https://bit.ly/3gdbo9v)

Ocenění