Josef Krasoslav Chmelenský

česká, 1800 - 1839

Nahrávám...

Životopis

Byl český básník (pokračovatel Čelakovského) a literární, divadelní i hudební kritik. Vydával sborníky písní, které přinášely vedle textů i melodie (Kytka, Věnec ze zpěvů vlasteneckých). Mnohé z těchto písní znárodněly. Sborníky sehrály svou úlohu při vznikajícím společenském českém životě.

Chmelenský měl spolupracovníky z řad českých skladatelů, stal se i libretistou prvních českých oper, jež složil František Škroup (Dráteník, Oldřich a Božena, Libušin sňatek).

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905