Koupit knihy

Josef Klika

česká, 1833 - 1873


Nahrávám...

Životopis

Josef Klika (23. prosinec 1833 – 9. říjen 1873) byl český středoškolský profesor, přírodovědec a entomolog. Jako první v českých zemích počátkem 70. let 19. století česky sepsal první atlas motýlů (1870) a první atlas brouků (1873). Tato díla mají význam především v tom, že se vedle vědeckých názvů objevují jména česká, i když zřejmě nejvíce přeložená z německých názvů.

Josef Klika se narodil v roce 1833 v Nesvačilech u Rožmitálu. Základy vzdělání získával od svého otce, který byl učitel. Obecní školu navštěvoval V Březnici. Po základní docházce odešel v roce 1845 do Prahy studovat na akademickém gymnáziu. Toto studium ukončil v roce 1853. Potom začal na filozofické fakultě Karlovy univerzity studovat přírodní vědy. V roce 1856 toto studium ukončil. Svou profesi učitele začal v Lokti v letech 1856-1857. V roce 1858 však odchází do Pardubic, kde následujících 14 let jako profesor vyučuje na vyšších reálných školách. V Pardubicích osobně inicioval založení vyšší dívčí a průmyslové školy. Vedoucím učitelem byl Klika jmenován na c.k. učitelském ústavě v Kutné Hoře 1. října 1872. Během svého učitelování se Klika zajímal o řadu přírodních oborů, ale převážně o entomologii, kdy studoval brouky a motýly. Na základě svých entomologických studií pro školní účely vypracoval přírodopisné sešity pod společným názvem "Přírodopis názorný pro školu i dům". První část v šesti sešitech pojednává o motýlech a druhá část se v devíti sešitech věnuje broukům.
Profesor Josef Klika zemřel v necelých 40 letech v roce 1873 v Kutné Hoře, kde byl také pohřben. Hřbitov u kostela Panny Marie Na Náměti byl však v 60. letech 20. století zrušen a náhrobky zničeny a tak jeho hrob nelze dnes již dohledat.

Dílo:
· Josef Klika: "Botanika pro vyšší třídy gymnasií a reálný škol" (1868, 1875, 1881)
· Josef Klika: "Atlas ku Klikově botanice" 1868
· Josef Klika: "Motýlové. Soustavný popis motýlů v středné Evropě, zvláště v Čechách žijících, jakož housenek a pup jejich se zvláštním vzhledem ku škodě, kterou housenky činí, s vytknutím prostředkův, kterými možno škodu tuto zameziti aneb aspoň umírniti.", I. L. Kober, Praha 1870
· Josef Klika: "Proč a kterak máme zdraví dítek šetřiti, 1872
· Josef Klika: "Soustavný popis brouků ve středné Evropě, zvláště v Čechách žijících, se zvláštním zřetelem ku škodě, kterou brouci a larvy jejich činí, a s vytknutím prostředkův, jimž lze škodu tuto zameziti aneb aspoň umírniti", I. L. Kober, Praha 1873
· Josef Klika: "Fysika pro nižší třídy gymnasií a reálných škol", 1873(zdroj životopisu: www.213.cz/Lepidolide/Klika.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019