Koupit knihy

Jitka Vacková

česká


Nahrávám...

Životopis

Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., docentka na Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Současné odborné zaměření:
• Sociální determinanty zdraví
• Integrace menšin a cizinců
• Metody a techniky sociální práce s azylanty, imigranty a jejich dětmi
• Úmluva o právech dítěte
• Evidence base v sociální práci

PRAXE:
• 2002 – Mgr. v oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, ZSF JU v ČB. Diplomová práce s názvem „Právní povědomí romských a neromských dětí“.
• 2005 – PhD. v oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Disertační práce v anglickém jazyce s názvem „Methods of Social Work with Refugee and Immigrant Children”.
• 2008 – Mgr. v oboru biologie-chemie pro střední školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, diplomová práce „Právní povědomí dětí z dětských domovů se školou“.
• 2008 – certifikovaný kurz „Systemická supervize a koučování“, Institut pro koučování a supervizi
• 2012 - Doc. v oboru Zdravotně sociální péče na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

ZAMĚSTNÁNÍ
• 2004 - 2008 odborný asistent Katedry supervize a odborné praxe
• 2008 - 2010 ZSF JU vedoucí Katedry supervize a odborné praxe
• 2010 - 2015 ZSF JU odborný asistent
• 2015 – 31. 1. 2019 proděkanka pro vědu a výzkum na ZSF JU
• od 1.2.2019 docent na Ústavu sociálních a speciálně-pedagogických věd ZSF JU(zdroj životopisu: https://www.zsf.jcu.cz/Members/vackova/doc-mgr-et-mgr-jitka-vackova-ph-d)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976