Jiří Voráč

česká, 1965

Nahrávám...

Životopis

* doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
- nar. 16. 7. 1965, Brno

Pracoviště:
* Masarykova universita, Filosofická fakulta
-Ústav filmu a audiovizuální kultury
-Arna Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti:
* vedoucí Ústavu
* docent, specializace: dějiny české kinematografie
Vzdělání a akademická kvalifikace
* 2005: docent v oboru teorie a dějiny dramatických umění (FF UP Olomouc) * 1998: Ph.D. v oboru teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize (FF MU Brno)
* 1989: český jazyk a literatura & historie (magisterské studium, FF MU Brno)
Přehled zaměstnání:
* 1993-dosud: Ústav filmu a audiovizuální kultury
* 1989 (prosinec)-1990: šéfredaktor nezávislého týdeníku Moravské noviny
Pedagogická činnost:
* dějiny české kinematografie
* český film v exilu
* česká nová vlna
* metodologie historiografického výzkumu
* vedoucí bakalářských a magisterských prací
* předseda komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském programu
* předseda zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky
* školitel doktorského studia a vedoucí disetačních prací
* předseda komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací
* předseda oborové komise doktorského oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
* člen oborové rady doktorského programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury
* přednášky a semináře pro zahraniční studenty Letní školy bohemistických studií na FF MU
Vědecko-výzkumné projekty
* český film v exilu (hlavní výzkumné zaměření posledních let)
* 2003: projekt "Český a slovenský exil 20. století" - kurátor filmové sekce putovní výstavy a filmové přehlídky (Brno, březen)
* 2002-2004: projekt "Vojtěch Jasný: monografie" (grant GA ČR)
* 2000-2001/2004: projekt "Ivan Passer: monografie" (grant GA ČR)
* 1998: projekt "Rakouská tvorba Vojtěcha Jasného" (jednoměsíční stipendium Rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu)
* 1995-1998: spolupracovník grantového projektu GA AV ČR "Studenti v listopadu 1989" (viz "Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu", Praha: NLN 1999)
* 1995: projekt "The Dissident Muse: Critical Theatre in former Czechoslovakia 1945-1989" (grant Theater Instituut Nederland, Amsterdam)
* "Slovník českého filmu" - vedoucí a spoluautor kol. projektu
* editor filmové literatury: Dokument (v) exilu. In: Slováková, Andrea (ed.): DO. Revue pro dokumentární film III, Jihlava: JSFA 2005, s. 11-66; Otázky filmu a audiovizuální kultury (O 1/2002, sborník Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU); McLuhan, Marshall: Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota 2000; Fischer, Robert: David Lynch. Temné stránky duše.Brno: Jota 1995; Taylor, Philip M.: Steven Spielberg. Brno: Jota 1994.

Zdroj životopisu: http://is.muni.cz

Populární autoři: