Koupit knihy

Jiří Šrámek

česká, 1935


Nahrávám...

Životopis

Jiří Šrámek je emeritním profesorem teorie a dějin románských literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a vedle toho dlouhodobě přednášel také na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Publikoval doma i v zahraničí desítky monografických studií zaměřených jak na témata literárněvědná, zejména z oblasti problematiky literárních žánrů (genologie), teorie vyprávění (naratologie) a teorie verše, tak na tematiku literárněhistorickou, především na francouzskou prózu 19. a 20. století. Knižně vydal monografie Základy francouzské verzifikace (1990), Morfologie fantastické povídky (1993), Přehled dějin francouzské literatury (1997) a Dějiny francouzské literatury v kostce (1997).(zdroj životopisu: www.hostbrno.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905