Jiří Langstein

Jiří Hronek pseudonym

rakousko-uherská, 1905 - 1987

Nahrávám...

Životopis

Český novinář, publicista a spisovatel.
Ve věku asi osmnácti let (to bylo někdy v roce 19..) se rozhodl, že se stane novinářem, protože si myslel, že se novinář všude dostane a všechno se doví. Do určité míry se zmýlil, nicméně leckam se dostal v Evropě, obou Amerikách i v Asii a leccos se dověděl, i když se nedostal všude a nedověděl se všechno. Jeden moudrý novinář, byl to Egon Erwin Kisch, kterého Hronek dobře znal, kdysi řekl, že každý novinář, který si o sobě myslí, že je dobrým novinářem, chce toho nechat a stát se spisova¬telem. Hronek chtěl, jak říkají Angličané, sníst svůj koláč a mít ho, a proto se stále snaží být obojím.
Z druhé světové války, které se aktivně účastnil, vytěžil tři knížky: Zradili Československo, Když se hroutil svět a Od porážky k vítězství. Kromě toho román údolí jasu. Nejzajímavější osud měla knížka první, dramatická reportáž o mnichovské zradě. Byla napsána česky, přeložena do angličtiny a vyšla v Anglii v roce 1939. Autoru zcela neznámý Stanislav Kamenický přeložil za okupace knížku z angličtiny do češtiny a v tomto překladu vyšla po osvobození v roce 1945. Věru, měli pravdu staří Římané: knihy mají své osudy.
Hronek sám se po osvobození věnoval publicistice, vytvořil Rozhlasové noviny, byl generálním tajemníkem Mezinárodní organizace novinářů, pracoval v hnutí Obránců míru a hodně cestoval. Jeho literární tvorba se v té době soustředila většinou na politické reportáže, pro děti vytěžil ze svých cestopisných poznatků knihu V široširém světě (SNDK 1954). Úspěšné Zlato na Espaňole vyšlo poprvé v roce 1961, následovalo maďarské a německé vydání a připravují se další.

Zdroj životopisu: http://kod.pecinovsky.cz

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938