Jiří Kouřimský

česká, 1926 - 2003

Nahrávám...

Životopis

RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. (30. května 1926 - 9. srpna 2003)
- pracovní i společenský život dr. Kouřimského byl od dob univerzitních studií (od roku 1946) úzce spjat s Národním muzeem - byl nejen u nás i v zahraničí uznávaným mineralogem, ale zastával i řadu významných funkcí od vedoucího tehdejšího mineralogického oddělení přes ředitele Přírodovědeckého muzea až po ředitele Národního muzea. Působil ve výboru Společnosti Národního muzea a byl i jejím čestným členem. Kromě muzejní mineralogie se záhy věnoval poznání drahých kamenů, způsobům jejich zpracování a využití a jejich lokalitám - stal se zakladatelem české gemologie. Jiří Kouřimský byl nesmírně pilný a výkonný člověk. Vždyť jeho bibliografie čítá na 350 titulů odborných článků a knih, které jako magnet přitahovaly zájem veřejnosti o mineralogii a muzejní sbírky…. Byl jedním z mála, kteří dokázali svůj obor popularizovat a přiblížit ho široké veřejnosti. (Životopis a bibliografii do roku 1997 RNDr. J. Kouřimského, CSc. zájemci naleznou v „Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze“, svazek 4-5/1997, str. 280-288.) Vyňato a kráceno z textu J. Litochleba z Národního muzea v Praze.

Zdroj životopisu: http://www.kamenicenl.cz/vyznamne-osobnosti-kamenice-nad-lip