Jiří Komorous

česká, 1960

Nahrávám...

Životopis

dlouholetý šéf Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování ČR,
V roce 1983 vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1984 pracuje u policie. Přes obvodní úřad vyšetřování na Praze 9, přes pražský úřad vyšetřování se dostal na protinarkotické oddělení správy. V roce 1994 se stal ředitelem Národní protidrogové centrály. V roce 2004 spolu se zpěvákem Danielem Landou založil řád Ordo Lumen Templi.

Od policie odešel na vlastní žádost počátkem toku 2009, kdy ho nahradil ve funkci Jakub Frydrych.[1] Krátce po svém odchodu vydal své paměti o působení u protidrogové policie nazvanou Lovci smrti.[2] V červnu 2009 se stal náměstkem ministra vnitra Martina Peciny.[3] Komorousovo jmenování kritizoval pro jeho bývalé styky s StB jiný bývalý dlouholetý policista Jan Kubice, který své výhrady neskrýval už v době, kdy byli oba aktivními policisty.[4] Když totiž v roce 1987 usiloval o vstup do StB, označil se za „přesvědčeného internacionalistu, plně oddaného marxismu-leninismu“ a vyjádřil naprostý souhlas s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968]

Pan Komorous je věřící křesťan, konvertita, římský katolík

Zdroj životopisu: wikipedie

Populární autoři: