Koupit knihy

Jiří K. Kroupa

česká, 1964


Nahrávám...

Životopis

Absolvent oboru čeština – dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1987: PhDr.; diplomová práce: Obraz Mexika, Marian a Filipín v relacích misionářů české provincie S. J., 1678-1700), vědecký pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze (1988-2002) a Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (2002-2008), od roku 2002 vědecký pracovník a předseda správní rady Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, od roku 2011 doktorské studium v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (disertační práce Jezuité a hudební kultura v Praze 1556-1623). Dlouholetý vědecký redaktor nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press, řešitel a spoluřešitel řady grantových projektů, vedoucí redaktor ediční řady Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae a onlinového periodika Clavibus unitis. Badatelské zaměření: starší hudební kultura v českých zemích, bohemikální (české a latinské) písemnictví, edice nenotových hudebních pramenů, digitalizace obrazových a textových dat, počítačové zpracování a zpřístupnění kulturněhistorických dat v databázových systémech.(zdroj životopisu: http://www.bibemus.org/musicar...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.