Jaroslav Strnad

česká, 1918 - 2000

Nahrávám...

Životopis

Spisovatel, překladatel z němčiny a angličtiny

Po maturitě (1938) na Akademickém gymnáziu v Praze začal studovat práva na Univerzitě Karlově, po uzavření vysokých škol (1939) přešel do Ústavu moderních řečí a 1941 na Státní knihovnickou školu. 1942-45 byl vězněn v koncentračním táboře. 1946 dokončil Právnickou fakultu (JUDr.) a nastoupil jako čekatel ke Krajskému soudu v Chebu. 1949 strávil šest měsíců ve vazbě (obžaloby byl zproštěn), pak pracoval jako právní referent v národním podniku Hrako v Hranicích v Čechách, 1950 byl znovu zatčen a po propuštění uprchl do SRN. 1951 začal žít ve Švýcarsku, 1952-55 byl správcem dětské ozdravovny v Lindenbühlu. 1955-70 působil v rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa v Mnichově (jako jazykový korektor, od 1964 redaktor kulturních pořadů). 1970 se vrátil do Švýcarska, byl zaměstnán jako účetní a působil v exilovém tisku (1972-90 šéfredaktor časopisu Svazu československých spolků Zpravodaj, současně 1972-80 hlavní lektor nakladatelství Konfrontace). Do literatury vstoupil básnickou skladbou Velký pátek (1946), psanou v koncentračním táboře. Po 1945 přispíval verši a povídkami do Lidových novin a týdeníku Chebsko, rozhlas vysílal jeho hru Prstýnek (1955). V exilu publikoval od 1954 krátké prózy, fejetony a recenze v Českém slově (Mnichov), Zpravodaji (Zürich) a Hlasu domova (Melbourne).

Zdroj životopisu: www.obecprekladatelu.cz/