Koupit knihy

Jaroslav Fencl

česká, 1926 - 2015


Nahrávám...

Životopis

Autor historických prací z oblasti Žilova, básník, čestný občan Žilova a člen místní národopisné a dějepisné společnosti.

Jaroslav Fencl se narodil 30.7.1926 v Žilově. Jeho rodiče měli menší hospodářství. Po obecné škole v Ledcích nastoupil do měšťanské školy v Horní Bříze a pokračoval na plzeňské obchodní akademii. Již ve studentských letech začínal s literární tvorbou i psaním veršů. Pro psaní si zvolil pseudonym "Bořivoj Lípa". Verše začal publikovat v novinách a časopisech. Velkým vzorem při tvorbě veršů mu byl básník Jaroslav Vrchlický. Pravidelně psal do plzeňského deníku "Pravda". Hlavním tématem byla rodná obec a okolí Žilova. Oženil se se Svatavou Malcovou ze Žilova a narodily se jim dvě dcery, Svatava a Jaroslava. Byl povolán do armády jako záložní důstojník a sloužil v různých posádkách a od roku 1958 v Praze. Po absolvování vysoké školy v Praze se stal vysokoškolským učitelem vojenského směru, později byl pracovníkem Výzkumného ústavu pedagogického a byl mu udělen titul PhDr. CSc. Svou celoživotní tvorbu zaměřil zejména na Žilov, obecní zvyky, činnost organizací a kulturu. Sepsal verše ke své rodině, manželce a obci. Mnoho veršů včetně pohádek jsou v jeho knize "Od procitání k dnešku". Na sjezdu žilovských rodáků v roce 1972 slíbili bratři Jan Borský a Josef Bayerle, že napíší historii Žilova a Stýskal od prvopočátku a tento výtisk předali MNV po celoroční práci a pátrání v archivech a muzeích. Na sepsání dalších údajů pokračování od roku 1918 až do roku 2010 k dějinám Žilova má velkou zásluhu Ing. Ladislav Tégl založením Národopisné a dějepisné společnosti v Žilově, kde jednotliví zástupci organizací a pamětníci pomohli shromáždit doklady k sepsání dalších knih o Žilovu a Stýskalech. Této společnosti se pravidelně zúčastňoval i Jaroslav Fencl, který letní měsíce prožíval v Žilově na chalupě. Tak byly po několik let shromažďovány podklady od roku 1914 do roku 1945 a od roku 1945 do roku 2014. Jaroslavu Fenclovi bylo uděleno čestné občanství Žilova, stejně jako Janu Borskému, Josefu Bayerlovi, Karlu Čechovi a Marii Beranové. Vedle vydaných sbírek, které věnoval obci, vydal autorsky "Obec Žilov v letech 1918-1945" (2010) a "Co v obecní kronice bylo a nebylo" (2014). Na vydání knih odvedl velký kus práce. Na jeho tvůrčí práci, kterou pro společnost a pro své spoluobčany vykonal a na jeho lásku k rodné obci často při výročích vzpomínají.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996