Koupit knihy

Jana Kuzmíková

slovenská, 1961


Nahrávám...

Životopis

Jana KUZMÍKOVÁ po maturite (1979) na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici vyštudovala slovakistiku a anglistiku na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave (1979 - 1984). Od 1984 bola zamestnaná vo Výskumnom oddelení Slovenskej národnej knižnici v Martine, podieľala sa na vypracovaní koncepcie a hesiel Slovenského biografického slovníka a bola editorkou zborníka Kniha.

Od roku 1986 pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po obhájení dizertačnej práce (1990) sa sústredila na výskum literatúry 20. storočia, v súčasnosti sa venuje aj kognitívnej literárnej vede. Od 2015 je vedúca Oddelenia výskumu slovenskej literatúry 20. a 21. storočia. Autorka knižných monografií František Švantner (V zákulisí naturizmu) (2000), za ktorú získala Prémiu Literárneho fondu, a Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha (2006). Spolupracovala ako redaktorka a spoluautorka hesiel na riešení projektov Slovník diel slovenských spisovateľov 20. storočia a Slovník diel slovenských spisovateľov 19. storočia. Editovala komentované výbery z diela František Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy (2007) a Ivan Horváth: Prózy (2010). Zostavila a je spoluautorkou zborníka František Švantner: život a dielo (2012). Pripravila a prispela do slovensko-českej kolektívnej monografie Literatúra v kognitívnych súvislostiach (2014), ktorá má na Slovensku zakladajúci význam, keďže stanovuje primárne aspekty a východiská slovenskej kognitívnej literárnej vedy.

Časopisecky, v zborníkoch a slovníkoch publikovala okolo dvesto štúdií, článkov, recenzií a hesiel. Prednášala a publikovala v Česku, Poľsku, Španielsku, Rusku, Japonsku, Rakúsku, Slovinsku, Srbsku, Číne, Macedónsku, Veľkej Británii.(zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk/auto...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968