Koupit knihy

Jana Kopřivová

česká


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. působí jako výzkumný a vývojový pracovník, vedoucí výzkumného programu, a pedagog 3. LF UK na pracovišti Spánkové medicíny a chronobiologie.

Odborná příprava a praxe:
• 1997 - 2004: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha - jednooborová psychologie (Mgr.)
• 2003 - 2003: Université Paul Valéry v Montpellier III ve spolupráci s Université Montpellier I, Francie – studijní pobyt a účast při výzkumu nemotorických funkcí mozečku
• 2004 - 2006: Středisko pro výběr personálu Armády České republiky – psychologická diagnostika
• 2005 - 2005: Filozofická fakulta UK, Praha – státní rigorózní zkouška z klinické psychologie, teoretických a metodologických základů aplikovaných oborů (PhDr.)
• 2006 - 2006: Certifikovaný kurz „Metoda EEG biofeedback pro profesionály“, EEG biofeedback institut, Praha
• 2006 - 2012: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha - postgraduální studium Neurověd (Ph.D.)
• od 2006: Psychiatrické centrum Praha - vědecký pracovník, psycholog

Členství v profesních organizacích:
• od 2007: Česká neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)
• od 2008: International Pharmaco EEG Society (IPEG)
• 2010 - 2012: International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)(zdroj životopisu: https://www.nudz.cz/pracovnik/?id=175)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: