Jana Chmelová

slovenská, 1967

Nahrávám...

Životopis

2007- Vždy sa vráť
2009 - Pokaždé se vrať
2008 - Láska, hriechy a nádeje
2010 - Sviňa život
2012 - Premárnený čas
Jana Chmelová sa narodila 30. januára 1967 v Topoľčanoch. Vyrastala v rodine učiteľov, ktorí jej vštepili lásku k literatúre, ku knihám. Neskôr, keď navštevovala základnú školu, sa presťahovali do Bratislavy. Študovala na Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre.
Túžila ísť v šľapajach rodičov, teda cestou pedagogiky, to sa jej však nepodarilo. Stredná škola zameraná viac-menej na chémiu bola iba z núdze cnosť a nikdy k tomuto odboru nepocítila sympatie, ani v ňom nepracovala. Vydala sa, presťahovala do Topoľčian a postupne sa jej narodili tri deti. Po desiatich rokoch od ukončenia strednej školy sa vrátila do Nitry, kde žije doposiaľ. Dlhé roky pracovala v súkromnej sfére v administratíve a ako asistentka. Dnes sa venuje už iba písaniu.

Zdroj životopisu: http://janachmelova-knihy.meu.zoznam.sk/

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973