Jan Kučera životopis

česká

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Profesor na Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty JU. Autor mnoha odborných publikací.

Vzdělání:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (1990 - 1995) , diplomová práce: "Společenstva epilitických mechorostů na území Národního parku Šumava" (školitel Prof. Jiří Váňa).

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (1995 - 1999), doktorandské studium, disertační práce "Taxonomická studie skupiny Didymodon rigidulus (Bryopsida, Pottiaceae) v Evropě" (školitel Prof. Jiří Váňa).

Odborné zájmy

Taxonomie a fylogeneze mechů (zejména Pottiaceae), bryofloristika – zejména horské a severské ekosystémy, ale i autekologie vybraných druhů, pokud má využití pro taxonomii nebo má vztah k ohrožení druhů.

Členství ve vědeckých společnostech

Česká botanická společnost včetně její Bryologicko-lichenologické sekce, British Bryological Society, International Association for Plant Taxonomy,

Členství v redakčních radách: Preslia, Arctoa, Opera Corcontica, Časopisu Slezského Zemského Muzea Opava a Silva Gabreta. (zdroj životopisu: https://botanika.prf.jcu.cz/br...)

Ocenění