Koupit knihy

Ján Kováč

slovenská, 1918 - 1977


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský historik a múzejník. Rodák z Novej Vsi nad Žitavou po stredoškolskom štúdiu na gymnáziu v Zlatých Moravciach vyštudoval históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu pôsobil ako stredoškolský profesor vo Zvolene (1942-1944), v Nitre (1944-1946) a v Košiciach (1946-1949). V rokoch 1949-1952 pôsobil ako stredoškolský profesor na škole dôstojníckeho dorastu v Košiciach.

V roku 1952 prišiel pracovať na úsek slovenského múzejníctva. Stal sa riaditeľom Krajského múzea v Banskej Bystrici a v roku 1961 pracovníkom historického oddelenia Vlastivedného múzea v Bojniciach.

Získal si zásluhy pri budovaní nových muzeálnych expozícií a to nielen v spomínaných múzeách, ale aj v ďalších múzeách Stredoslovenského kraja. S úspechom sa venoval aj vedecko-výskumnej a vedecko-organizačnej práci. Zaoberal sa najmä dejinami hornej Nitry, napísal veľa štúdií a článkov o histórii Prievidze, Handlovej, Bojníc a iných obcí hornonitrianskej oblasti.

Zaoberal sa metodikou dokumentácie a evidencie muzeálnych zbierok. Zredigoval 6 ročníkov zborníka Horná Nitra a rad publikácií z dejín hornonitrianskeho regiónu, pre Vlastivedný slovník obcí na Slovensku spracoval časť Nitrianskej župy.

Bol dlhoročným členom výboru Slovenskej historickej spoločnosti, členom historicko-archeologickej komisie Slovenskej rady pre múzeá a galérie, členom redakčnej rady bulletinu Múzeum.

V roku 1971 obhájil v Historickom ústave SAV kandidátsku prácu Kapitoly z dejín miest a obcí na hornej Nitre do r. 1848 a získal hodnosť kandidáta historických vied.(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: