Koupit knihy

Jan Korzenny st.

polská, 1897 - 1979


Nahrávám...

Životopis

Pocházel z hutnické rodiny. Navštěvoval v rodišti šestitřídní německo-pol. školu a tříletou měšťanskou školu v Těšíně, od 1912 studoval na učitelském ústavu v Těšíně. 1915 musel narukovat do rak.-uh. armády. Zúčastnil se bojů na italské a ruské frontě, 1916 upadl do rus. zajetí, po trojím zranění se z války vrátil jako voj. invalida. Složil maturitu a od 1.12.1918 vyučoval na polských národních školách, krátce v Dolních Datyních a v Horním Těrlicku, 1919-1922 v Mostech u Jablunkova a poté až do srpna 1939 v Honí Lomné. Za nacist. okupace musel odtud odejít, po krátkém působení ve Svibici (m. č. Český Těšín) se usadil v Istebné (Polsko). Po osvobození až do odchodu do důchodu v r. 1958 byl ředitelem školy v Dolní Lomné. Angažoval se ve veř. činnosti, byl členem obecního úřadu a po druhé světové válce Místního národního výboru v Dolní Lomné, vedl komisi fin. a pro výstavbu, byl vedoucím Osvětové besedy, pracoval v PZKO a ve folkloristické komisi jeho hl. výboru v Českém Těšíně. Byl kronikářem obce Dolní Lomná. Před zničením zachránil pozůstatky lidové hmotné kultury i archivní dokumenty. Od studentských let se zabýval dějinami Těšínska, studoval lid. tradice, zvykosloví, poznatky zapisoval do obecní i školní kroniky. Příležitostně publikoval své lit. a vlastivědné práce v novinách, časopisech a sbornících, zejm. Zwrot, Głos Ludu, Kalendarz Śląski, Ozvěny-Echo ad. Po jeho smrti byla vydána publikace "Z Łomniańskiej doliny" s výběrem jeho lit. díla. Manželkou J.K. byla Olga, rozená Wawroschová (24.4.1897 - 21.9.1969), synem je filolog a lit. vědec doc. PhDr. Jan Korzenny, CSc.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021
Agatha Christie

1890 - 1976
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973