Koupit knihy

Ján Gomboš

slovenská, 1955 - 2009


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský historik pochádzajúci z Maďarska. Ján Gomboš sa narodil v Békešskej Čabe v roku 1955 do zmiešanej slovensko-maďarskej rodiny. Vyštudoval Univerzitu Loránda Eötvösa, odbor slovenčina a dejepis. Pracovať začal v roku 1980 v Múzeu Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe. Potom pracoval osemnásť rokov v békešskom archíve. V tomto období vyhľadal komlóšskeho predsedu výboru, aby mu poskytol možnosť napísať históriu Komlóša. Dostal ju. Kniha vyšla v roku 1987, píše v nej o polstoročí osídľovania. Po vydaní knihy ho pohľadali spoluautori monografie, aby napísal históriu Komlóša od usadzovania sa do roku 1867. Do tejto publikácie Ján Gomboš napísal tri kapitoly. Rekapitulácia tejto knihy bola vydaná v Bratislave. V roku 2000 zostal bez zamestnania. V r. 2001 Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku prijal Jána Gomboša ako vedeckého spolupracovníka. Žil v Slovenskom Komlóši zomrel v roku 2009.(zdroj životopisu: https://www.sulinet.hu/orokseg...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019