Jan František Vavák

česká, 1741 - 1816

Nahrávám...

Životopis

Jan František Vavák, též Franěk (* 1741 Milčice; + 15. listopadu 1816 Milčice) byl český spisovatel - písmák. Pocházel ze svobodné selské rodiny. Vzdělání získal jako samouk. Prakticky celý svůj život působil jako rychtář v Milčicích (obec mezi Poděbradami a Českým Brodem). Byl nejvýznamnějším písmákem a kronikářem této doby, význam jeho kronik je spíše regionální.

Zdědil po svém otci svobodnou živnost selskou, bez závazku poddanství vázaného k vrchnosti. Od 15. 3. 1779 do 10. 1. 1807 byl rychtářem v Milčicích u Poděbrad. Čítal poučné knihy a skládal rozličné písně nábožné i kratochvílné a přepisoval zajímavé paměti dějepisné. Psal o věcech rolnických a vlasteneckých. Zemřel 16. 11- 1816. (Zdroj: Smlouvy a chvalitebné řeči svatební)

Zdroj životopisu: www.osobnosti.cz

Populární autoři: